• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bevilling - skjenkebevilling for ambulerende eller enkelt anledning

Opplysninger om søker

Søknad om ambulerende bevilling,  bevilling for enkelt anledning og utvidelse av skjenkelokalet for en enkelt anledning reguleres av Alkoholloven m/forskrifter og Alkoholpolitiske retningslinjer for Sør-Varanger kommune.

Saksbehandlingstid for bevilling for enkelt anledning er 5 uker.

ENKELT ANLEDNING: Skjenkebevilling for en enkelt anledning gis i forbindelse med arrangementer som f.eks konsert, forestilling, kundekveld, offentlig-/listefest etc.

Lag/foreninger: Minimumsgebyr kr 1960,00 pr år. Skal betales ved første arrangement. Innrapporteres og avregnes ved årets utløp.

Øvrige søkere: Minimumsgebyr kr 6100,00 pr år. Skal betales ved første arrangement. Innrapporteres og avregnes ved årets utløp.

AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING: Gis til sluttete selskaper, hvor det entes tas betalt for alkoholen som serveres eller utleier står for en større del av arrangementet enn å leie ut lokalene. Med sluttet selskap menes at det allerede før skjenkingen begynner, er dannet en lukket krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale. Deltakerne må ha en tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Ambulerende bevilling kan benyttes i forbindelse med f.eks bryllup, jubileum o.l. Gebyr kr 440,00 per gang.

- For enkelt anledninger ved varighet ut over 1 dag, skal styrer for bevillingen ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Søker er
Hjelp
Lukk
Bruk og utfylling

Bruk og utfylling


Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Symbolet * betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader