• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bevilling - serverings- og/eller skjenkebevilling

Søknaden gjelder

Serveringsbevilling søkes dersom det er et ønske om å etablere eller drive en virksomhet der det skal foregå servering av mat/eller drikke jf. serveringsloven §2. Serveringsbevilling gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvaret for den daglige driften. Daglig leder på serveringsstedet må være over 18 år og må ha bestått etablererprøven jf. serveringsloven §4. Bevillingshaver, daglig leder og andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel jf. serveringsloven §6.

Dersom serveringsstedet også ønsker skjenking av alkoholholdig drikk må det i tillegg søkes om skjenkebevilling hos kommunen.

Lov om serveringsvirksomhet

Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Sør-Varanger kommune

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v

Følgende vedlegg kreves for å søke:
 • Firmaattest ( ikke eldre enn to måneder) for alle som er involvert i driften av stedet
 • Skatteattest (Attest for skatt og medverdiavgift er en felles attest for skatt og merverdiavgift, som du selv bestiller i Altinn. Attesten viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter, og er en dokumentasjon på om virksomheten eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift.)
 • Plantegninger over serverings-/skjenkestedet, som viser lokalets arealer og deres funksjoner, dvs. hva som er bar, spiseavdeling, scene, dansegulv osv. Utendørs servering skal også være markert.
 • Kopi av bevis på at styrer/daglig leder for servervingsbevilling har bestått etablererprøve (dersom denne er avlagt i annen kommune)
 • Kopi av styrers og stedfortreders bevis på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven (dersom denne er avlagt i annen kommune)

Disse legges ved elektronisk, eller ettersendes per post.

I tillegg kan kommunen kreve:

 1. Leiekontrakt
 2. Finansieringsplan
 3. Driftsbudsjett
 4. Likviditetsbudsjett
Hva søkes det om
Dette søknadsskjemaet gjelder ikke ambulerende skjenkebevilling eller bevilling for enkeltanledninger
Hjelp
Lukk

Her finner du kjente problemstillinger, og løsninger.

Digitale søknader fyller du ut direkte på skjermen, og søknaden vil tilpasse seg ut fra hvilke valg du gjør underveis. Du vil også få informasjon om hvilke vedlegg du skal sende med.
Noen få andre søknader og skjemaer i Sør-Varanger kommune kan også sendes elektronisk ved å laste ned skjemaet, fylle det ut og lagre det på maskinen din. Etterpå lastes skjemaet opp og kan sendes inn.
Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
 

Kjente problemstillinger og løsninger for elektronisk levering av pdf-skjema:

Søknaden min er kommet inn «tom/blank», eller ved forhåndsvisning av skjema ser jeg at søknaden er «tom/blank»

 • Nettleseren Google Chrome og Edge (på Mac eller i Windows) bruker sin egen PDF-leser, som lar deg fylle ut et skjema. Kommandoen «Lagre», lagrer imidlertid bare det uutfylte skjemaet.
 • Utfylling og elektronisk innsending av PDF-søknader og -vedlegg forutsetter bruk av Adobe Reader. Her kan du laste ned siste versjon av Adobe Reader.
 • Du kan se om du har åpnet et skjema i Adobe Reader, ved å se øverst i skjermbildet. Der skal det stå Adobe Reader.
 • For å åpne skjemaet i Adobe Reader:
  Når du trykker på linken for «Last ned skjema», vil skjema automatisk lastes ned til din datamaskin. Filen vil dukke opp på nedlastningslinjen nederst i Chrome. Trykk på den lille pilen til høyre for filnavnet, og velg «Åpne med visningsprogrammet for systemet». Da åpnes skjemaet i Adobe Reader, så fremt programmet er installert.
 • Les på nettsiden til Google Chrome, dersom du ønsker mer informasjon om innstillinger av PDF-leser.
 • Problemet kan også løses ved å benytte en annen nettleser som automatisk benytter Adobe Reader.
 • Det anbefales at du jevnlig oppdaterer tilleggsprogram som Adobe Reader for at tjenesten skal fungere best mulig.
 • Dersom du har problemer med Adobe Reader, kan du prøve å avinstallere, og installere programmet på nytt.
 • Alternativ til Adobe Reader er å fylle ut skjemaet i nettleseren din, og trykke skriv ut til pdf.

Jeg finner ikke "Send" knappen på søknaden
De fleste søknader er digitaliserte. Her finner du «Send»-knapp til slutt i søknadsprosessen. PDF-søknader som ikke er digitalisert må lagres på maskinen og lastes opp, før du kan trykke «Send».

Bruk og utfylling


Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Symbolet * betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader