• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Helse- og omsorgstjenester - søknadsskjema

Informasjon til søker

Behandling av opplysninger i søknad
Alle opplysninger som framkommer i søknad og som innhentes i saksforberedelsen legges inn i kommunens elektroniske fagsystem for helse, Visma Profil. Systemet har sikkerhetsgradering og alle opplysningen behandles konfidensielt og etter bestemmelser om taushetsplikt og personvern. Enkelte opplysninger blir registrert i et lovbestemt helseregister: Individbasert Pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS). Ingen personer kan gjenkjennes da opplysningene anonymiseres. Statistikken danner blant annet grunnlag for videre planlegging og utvikling av tjenestene.

Saksgang og klagerett
Alle søknader blir behandlet individuelt i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer. Kommunen vil vurdere dine hjelpebehov og avgjøre om du har rett til å få helse- og omsorgstjenester, hvilke tjenester og omfanget av tjenesten(e).

Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for å avtale et eventuelt hjemmebesøk og du vil få nærmere informasjon om saksgang og innhenting av opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden.

Alle søkere får skriftlig svar. Tar behandlingen mer enn 14 dager mottar du et midlertidig svar.

Innsynsrett
Med innsynsrett i din journal kan du følge med på om du har mottatt de nødvendige tjenester i tråd med planer og vedtak. Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger om deg som er registrert i journalen.  

Egenbetaling
Noen av tjenestene er betalingspliktige. Det blir innhentet nødvendige opplysninger om din og ektefelles/partners/samboers inntekt fra ligningskontoret og NAV.

Egenbetaling for trygghetsalarm kan avhengig av inntekt, bestå av både installasjonskostnader og månedlig leie av utstyr. Matombringing faktureres etter bestilling, om ikke middager avbestilles innen avbestillingsfristen. Dette gjelder også ved uplanlagt innleggelse på sykehus eller korttidsavdeling.

Fullstendige vilkår finner her: www.svk.no/egenbetaling

Hjelp til utfylling
Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du ta kontakt med Koordinering, fag og forvaltningsenheten på tlf 465 03 001 eller Servicekontoret på tlf 789 77 600.  

Hjelp
Lukk

Her finner du kjente problemstillinger, og løsninger.

Digitale søknader fyller du ut direkte på skjermen, og søknaden vil tilpasse seg ut fra hvilke valg du gjør underveis. Du vil også få informasjon om hvilke vedlegg du skal sende med.
Noen få andre søknader og skjemaer i Sør-Varanger kommune kan også sendes elektronisk ved å laste ned skjemaet, fylle det ut og lagre det på maskinen din. Etterpå lastes skjemaet opp og kan sendes inn.
Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
 

Kjente problemstillinger og løsninger for elektronisk levering av pdf-skjema:

Søknaden min er kommet inn «tom/blank», eller ved forhåndsvisning av skjema ser jeg at søknaden er «tom/blank»

 • Nettleseren Google Chrome og Edge (på Mac eller i Windows) bruker sin egen PDF-leser, som lar deg fylle ut et skjema. Kommandoen «Lagre», lagrer imidlertid bare det uutfylte skjemaet.
 • Utfylling og elektronisk innsending av PDF-søknader og -vedlegg forutsetter bruk av Adobe Reader. Her kan du laste ned siste versjon av Adobe Reader.
 • Du kan se om du har åpnet et skjema i Adobe Reader, ved å se øverst i skjermbildet. Der skal det stå Adobe Reader.
 • For å åpne skjemaet i Adobe Reader:
  Når du trykker på linken for «Last ned skjema», vil skjema automatisk lastes ned til din datamaskin. Filen vil dukke opp på nedlastningslinjen nederst i Chrome. Trykk på den lille pilen til høyre for filnavnet, og velg «Åpne med visningsprogrammet for systemet». Da åpnes skjemaet i Adobe Reader, så fremt programmet er installert.
 • Les på nettsiden til Google Chrome, dersom du ønsker mer informasjon om innstillinger av PDF-leser.
 • Problemet kan også løses ved å benytte en annen nettleser som automatisk benytter Adobe Reader.
 • Det anbefales at du jevnlig oppdaterer tilleggsprogram som Adobe Reader for at tjenesten skal fungere best mulig.
 • Dersom du har problemer med Adobe Reader, kan du prøve å avinstallere, og installere programmet på nytt.
 • Alternativ til Adobe Reader er å fylle ut skjemaet i nettleseren din, og trykke skriv ut til pdf.

Jeg finner ikke "Send" knappen på søknaden
De fleste søknader er digitaliserte. Her finner du «Send»-knapp til slutt i søknadsprosessen. PDF-søknader som ikke er digitalisert må lagres på maskinen og lastes opp, før du kan trykke «Send».

Bruk og utfylling


Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Symbolet * betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader