• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Feiing på hytter og fritidsbolig - tilbakemeldingsskjema

Informasjon

Informasjonsskriv til eier av hytter og fritidsboliger i Sør-Varanger kommmune.

Sør-Varanger Brannvesen, ved forebyggende avdeling vil med dette informere alle eiere av hytter og fritidsboliger i vår kommune om at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle byggverk med skorstein og ildstederl Jfr Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 § 11, og forskrift om brannforebygging av 01.01.16 § 6 og §17.


Ny forskrift om brannforebygging av 01.01.16 sier:

§ 17.Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.
Veiledning til forskriften:
Veiledningen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, selv om også eksempelvis verksteder, drivhus, båtnaust, lager osv også kan varmes opp på denne måten.

 

Gjennomføring av feiing og tilsyn:
Feiing og tilsyn er tenkt gjennomført på følgende måte: Feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig eller hytte. Frekvensen legges opp til en behovsprøving, og er avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget. Dette er fra årlig til hvert 8. år. Ved eventuelle avvik, vil disse bli fulgt opp på vanlig måte fra oss, og det gis en frist for utbedring av disse. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli gitt fyringsforbud til avvikene er utbedret.

Eiers ansvar:
Eier eller dens representant skal være tilstede under tilsynet/feiingen, og skal sørge for forsvarlig ankomst til skorstein og fyringsanlegg.

Avtaler, tidspunkt for utførelse:
Tjenesten vil bli utført områdevis, og bestemmes utfra infrastruktur til området. Det vil for eksempel være naturlig å besøke områder uten vei vinterstid. Hvis tidspunktet som er satt ikke passer, må det avtales på nytt med feieavdelingen.

Feie/tilsynsgebyr:
For feiing og tilsyn i fritidsboliger og hytter vil kommunestyret fastsette et eget gebyr etter selvkostprinsippet.

Egenmelding:
For å få en oversikt over fyringsanlegg, områder osv, samt en bedre planlegging av dette arbeidet, ber vi dem om å fylle ut og sende inn dette skjema. Skjema kan leveres elektronisk, eller skrives ut og sendes per post til Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes

Ved spørsmål kan det tas kontakt med brannvesenet på tlf: 789 71 763

Hjelp
Lukk

Her finner du kjente problemstillinger, og løsninger.

Digitale søknader fyller du ut direkte på skjermen, og søknaden vil tilpasse seg ut fra hvilke valg du gjør underveis. Du vil også få informasjon om hvilke vedlegg du skal sende med.
Noen få andre søknader og skjemaer i Sør-Varanger kommune kan også sendes elektronisk ved å laste ned skjemaet, fylle det ut og lagre det på maskinen din. Etterpå lastes skjemaet opp og kan sendes inn.
Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
 

Kjente problemstillinger og løsninger for elektronisk levering av pdf-skjema:

Søknaden min er kommet inn «tom/blank», eller ved forhåndsvisning av skjema ser jeg at søknaden er «tom/blank»

 • Nettleseren Google Chrome og Edge (på Mac eller i Windows) bruker sin egen PDF-leser, som lar deg fylle ut et skjema. Kommandoen «Lagre», lagrer imidlertid bare det uutfylte skjemaet.
 • Utfylling og elektronisk innsending av PDF-søknader og -vedlegg forutsetter bruk av Adobe Reader. Her kan du laste ned siste versjon av Adobe Reader.
 • Du kan se om du har åpnet et skjema i Adobe Reader, ved å se øverst i skjermbildet. Der skal det stå Adobe Reader.
 • For å åpne skjemaet i Adobe Reader:
  Når du trykker på linken for «Last ned skjema», vil skjema automatisk lastes ned til din datamaskin. Filen vil dukke opp på nedlastningslinjen nederst i Chrome. Trykk på den lille pilen til høyre for filnavnet, og velg «Åpne med visningsprogrammet for systemet». Da åpnes skjemaet i Adobe Reader, så fremt programmet er installert.
 • Les på nettsiden til Google Chrome, dersom du ønsker mer informasjon om innstillinger av PDF-leser.
 • Problemet kan også løses ved å benytte en annen nettleser som automatisk benytter Adobe Reader.
 • Det anbefales at du jevnlig oppdaterer tilleggsprogram som Adobe Reader for at tjenesten skal fungere best mulig.
 • Dersom du har problemer med Adobe Reader, kan du prøve å avinstallere, og installere programmet på nytt.
 • Alternativ til Adobe Reader er å fylle ut skjemaet i nettleseren din, og trykke skriv ut til pdf.

Jeg finner ikke "Send" knappen på søknaden
De fleste søknader er digitaliserte. Her finner du «Send»-knapp til slutt i søknadsprosessen. PDF-søknader som ikke er digitalisert må lagres på maskinen og lastes opp, før du kan trykke «Send».

Bruk og utfylling


Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Symbolet * betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader