• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kommunal omsorgsbolig for eldre og funksjonshemmede

Generell informasjon om saksbehandling

Søknad om eid/leid omsorgsbolig for eldre og funksjonshemmede

Informasjon

Omsorgsbolig er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen. Helse- og omsorgstjenester skal gis i opprinnelig bolig lengst mulig.  Kommunen har et begrenset antall omsorgsboliger som tildeles etter vektlagte kriterier. I vurderingen vektlegges omfanget av helse- og omsorgstjenester som søker mottar, og boligens egnethet i forhold til søkers funksjonsnivå.

Omsorgsboliger tildeles etter hvert som de blir ledig. Det er ikke ventelister på omsorgsboliger. Den som kommunen vurderes å være i størst behov av omsorgsbolig tildeles ledig bolig.  

Den som tildeles omsorgsbolig vi få tildelt tjenester på individuelt basis som andre hjemmeboende.

Målgruppe

Eldre og/eller funksjonshemmede som ikke kan ivareta omsorgen for seg selv, eller som er avhengig av praktisk eller personlig bistand for å greie dagliglivets gjøremål. Omfanget av tjenestebehovet vektlegges ved tildeling av omsorgsbolig, noe som innebærer av boligbehovet alene ikke gir rett til omsorgsbolig.

Følgende kriterier vektlegges for tildeling av omsorgsbolig:

·         Muligheter for fortsatt å bo i sitt opprinnelige hjem med bistand fra hjemmebasert skal være vurdert.

·         At tjenester er utprøvd, som for eksempel hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsentertilbud, matombringing med mer, og at disse ikke er tilstrekkelig i opprinnelige hjem

·         At søker ikke er istand til å ivareta seg selv i sitt eget hjem, selv med tjenester som supplement i hjemmet, og andre tilpassede tjenester

·         Søker må ved søknadstidspunktet antas å kunne fungere i boligen over tid

 • Ved søknad om bolig på Skytterhusfjellet vil det gjøres egne vurderinger

·          Omsorgsbolig tilknyttet personalbase vektlegges strengere kriterier.  Gjelder: Tangelia omsorgsboliger, 2 etg Eldresenteret i Kirkenes, og Bugøynes omsorgssenter. Her vektlegges at ovennevnte tiltak er vurdert og at søker innehar hjelpebehov i de fleste av dagliglivets gjøremål

 

Saksgang og klagerett

Alle søknader blir individuelt behandlet i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.  Det blir fattet vedtak med begrunnelse. Du kan klage på vedtaket. Klagen og saken  blir da vurdert pånytt og kan bli  sendt til kommunal klagenemnd som tar endelig stilling til saken.

 

 Profil og IPLOS registrering

Alle opplysninger som fremkommer i søknad og som innhentes i saksforberedelsen legges inn i tjenestens elektroniske fagsystem i Profil. Systemet har sikkerhetsgradering og alle opplysninger behandles konfidensielt og etter bestemmelser om taushetsplikt og personvern. Enkelte opplysninger blir registrert i et lovbestemt helseregister, Individuelt Pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS). Ingen personer kan gjenkjennes da opplysningene anonymiseres. Statistikken danner blant annet grunnlag for videre planlegging og utvikling av tjenestene.

Hjelp til utfylling
Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadskjemaet, kan du ta kontakt med Koordinering, fag, og forvaltningsenheten på telefon 46 50 30 01 , eller Servicekontoret på telefon 78 97 76 60

Hjelp
Lukk

Her finner du kjente problemstillinger, og løsninger.

Digitale søknader fyller du ut direkte på skjermen, og søknaden vil tilpasse seg ut fra hvilke valg du gjør underveis. Du vil også få informasjon om hvilke vedlegg du skal sende med.
Noen få andre søknader og skjemaer i Sør-Varanger kommune kan også sendes elektronisk ved å laste ned skjemaet, fylle det ut og lagre det på maskinen din. Etterpå lastes skjemaet opp og kan sendes inn.
Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
 

Kjente problemstillinger og løsninger for elektronisk levering av pdf-skjema:

Søknaden min er kommet inn «tom/blank», eller ved forhåndsvisning av skjema ser jeg at søknaden er «tom/blank»

 • Nettleseren Google Chrome og Edge (på Mac eller i Windows) bruker sin egen PDF-leser, som lar deg fylle ut et skjema. Kommandoen «Lagre», lagrer imidlertid bare det uutfylte skjemaet.
 • Utfylling og elektronisk innsending av PDF-søknader og -vedlegg forutsetter bruk av Adobe Reader. Her kan du laste ned siste versjon av Adobe Reader.
 • Du kan se om du har åpnet et skjema i Adobe Reader, ved å se øverst i skjermbildet. Der skal det stå Adobe Reader.
 • For å åpne skjemaet i Adobe Reader:
  Når du trykker på linken for «Last ned skjema», vil skjema automatisk lastes ned til din datamaskin. Filen vil dukke opp på nedlastningslinjen nederst i Chrome. Trykk på den lille pilen til høyre for filnavnet, og velg «Åpne med visningsprogrammet for systemet». Da åpnes skjemaet i Adobe Reader, så fremt programmet er installert.
 • Les på nettsiden til Google Chrome, dersom du ønsker mer informasjon om innstillinger av PDF-leser.
 • Problemet kan også løses ved å benytte en annen nettleser som automatisk benytter Adobe Reader.
 • Det anbefales at du jevnlig oppdaterer tilleggsprogram som Adobe Reader for at tjenesten skal fungere best mulig.
 • Dersom du har problemer med Adobe Reader, kan du prøve å avinstallere, og installere programmet på nytt.
 • Alternativ til Adobe Reader er å fylle ut skjemaet i nettleseren din, og trykke skriv ut til pdf.

Jeg finner ikke "Send" knappen på søknaden
De fleste søknader er digitaliserte. Her finner du «Send»-knapp til slutt i søknadsprosessen. PDF-søknader som ikke er digitalisert må lagres på maskinen og lastes opp, før du kan trykke «Send».

Bruk og utfylling


Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

Symbolet * betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader