• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Gravemelding - søknad om gravetillatelse

Betingelser

Før graving skal gravetillatelse innhentes. Gravetillatelse sikrer at strømkabler, telekabler, vann- og avløpsledninger osv. blir anvist slik at graving kan skje på en tryggest mulig måte.

I samsvar med lov om veger (vegl) §32 og §57 med sentrale forskrifter vedrørende varsling og utførelse av arbeid på og ved offentlig vei/arealer søkes med dette om graving i Sør-Varanger kommune.

Lov om vegar

Ved arbeider på eller ved Europa-, riks-, fylkes- eller kommunal vei må arbeidsvarslingsplan utarbeides og vedtas før tiltredelse. Skjema for arbeidsvarslingsplan ved arbeid på og ved kommunal vei finnes her

Søknad om gravetillatelse belastes med et behandlingsgebyr som aksepteres av søker med innsendelse av søknaden. Behandlingsgebyr faktureres etter gjeldende satser godkjent av kommunestyret.

 • Gravetillatelse for graving i kommunal vei/plass p.t. kr 3080,-
 • Gravetillatelse for graving utenom kommunal vei/plass p.t. kr 1320,-

Betingelser for gravetillatelse:

 • Det skal oppbevares kopi av gravemelding ved gravested og på forlangende forevises.
 • Det skal foreligge tillatelse fra grunneier ved graving på annens grunn. 
 • Det skal foreligge godkjenning fra vei- og skiltmyndighet før graving på eller ved vei.
 • Det skal foreligge avfallsplan og sluttrapport ved graving i forurensede masser jf. forurensingslovens §27-37, herunder asfalt. Type avfall, anslåtte og faktiske mengder og disponeringsmåte må medtas
 • Det skal ettersendes kvittering for innlevering av avfall ved graving i forurensede masser på kommunal eiendom, herunder også asfalt.
 • Det skal stilles bankgaranti på 50.000,- til Sør-Varanger kommune ved graving på kommunal eiendom.
 • Ved gravearbeid som berører eksisterende veianlegg skal veien gjenopprettes etter fullførte arbeider. Gjenopprettingen skal utføres i henhold til Samferdselsdepartementets Veileder til Ledningsforskriften

  Det gjøres oppmerksom på at meldingen kun gir tillatelse til graving dersom nødvendige tillatelser og myndighetskrav for utførelsen er omsøkt og innfridd. Herunder tiltak som krever særskilt tillatelse etter plan- og bygningsloven.

  Søker forplikter seg til å rette seg etter betingelsene i denne gravemeldingen og pålegg av andre offentlige myndigheter, samt Geomatikk AS. Det påpekes at uttalelse fra Geomatikk AS alene er ikke komplett kabelpåvisning.

  Ved godkjenning er gravetillatelse gyldig innenfor påtegnet oppstarts- og avslutningsdato. Dersom gravearbeider skal utføres før eller etter påtegnet tidsrom må ny gravetillatelse søkes.

  Bekreftelse
  Hjelp
  Lukk

  Her finner du kjente problemstillinger, og løsninger.

  Digitale søknader fyller du ut direkte på skjermen, og søknaden vil tilpasse seg ut fra hvilke valg du gjør underveis. Du vil også få informasjon om hvilke vedlegg du skal sende med.
  Noen få andre søknader og skjemaer i Sør-Varanger kommune kan også sendes elektronisk ved å laste ned skjemaet, fylle det ut og lagre det på maskinen din. Etterpå lastes skjemaet opp og kan sendes inn.
  Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
   

  Kjente problemstillinger og løsninger for elektronisk levering av pdf-skjema:

  Søknaden min er kommet inn «tom/blank», eller ved forhåndsvisning av skjema ser jeg at søknaden er «tom/blank»

  • Nettleseren Google Chrome og Edge (på Mac eller i Windows) bruker sin egen PDF-leser, som lar deg fylle ut et skjema. Kommandoen «Lagre», lagrer imidlertid bare det uutfylte skjemaet.
  • Utfylling og elektronisk innsending av PDF-søknader og -vedlegg forutsetter bruk av Adobe Reader. Her kan du laste ned siste versjon av Adobe Reader.
  • Du kan se om du har åpnet et skjema i Adobe Reader, ved å se øverst i skjermbildet. Der skal det stå Adobe Reader.
  • For å åpne skjemaet i Adobe Reader:
   Når du trykker på linken for «Last ned skjema», vil skjema automatisk lastes ned til din datamaskin. Filen vil dukke opp på nedlastningslinjen nederst i Chrome. Trykk på den lille pilen til høyre for filnavnet, og velg «Åpne med visningsprogrammet for systemet». Da åpnes skjemaet i Adobe Reader, så fremt programmet er installert.
  • Les på nettsiden til Google Chrome, dersom du ønsker mer informasjon om innstillinger av PDF-leser.
  • Problemet kan også løses ved å benytte en annen nettleser som automatisk benytter Adobe Reader.
  • Det anbefales at du jevnlig oppdaterer tilleggsprogram som Adobe Reader for at tjenesten skal fungere best mulig.
  • Dersom du har problemer med Adobe Reader, kan du prøve å avinstallere, og installere programmet på nytt.
  • Alternativ til Adobe Reader er å fylle ut skjemaet i nettleseren din, og trykke skriv ut til pdf.

  Jeg finner ikke "Send" knappen på søknaden
  De fleste søknader er digitaliserte. Her finner du «Send»-knapp til slutt i søknadsprosessen. PDF-søknader som ikke er digitalisert må lagres på maskinen og lastes opp, før du kan trykke «Send».

  Bruk og utfylling


  Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

  Symbolet * betyr obligatorisk for utfylling.

  Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

  Vennligst vent...

  Loader